Skip to content

Kün-Togdı

 Ey Hân!

  • İyi nam ve şöhretle adının yayılmasını istersen, bey, şu beş şeyi kendinden uzak tut. Birincisi acelecilik, ikincisi cimrilik, üçüncüsü hiddettir. Yalnızca bunlara mukavemet et.
  • Bir bey için fenâ olan şeylerin dördüncüsü inattır. Ona yakışmayan şeylerin beşincisi ise şüphesiz yalandır.
  • Kötülük, cahillikten doğar. Hastalıklar ve kötülükler hep aynı noksandan ileri gelir. Tedaviyle hastalıklar, terbiyeyle kötülükler tedavi edilir.
  • Kötülük zehirdir, o zehri yiyenin hayatı mahvolur.
  • Bütün dürüst, doğruluk ve iyilikle şöhret kazanmış kimseleri kendine yakın tut, onlara iş ver. Kötülere ve bilgisizlere değil.
  • İnsan emeğini takdir etmeyen kimseye insan denmez, o hayvana benzer.
  • Kim halka hakim olursa, onun tabiatı yumuşak, tavır ve hali adil olmalıdır. Aksi felakettir.

Kutadgu Bilig’i illa ki bir yerde duymuşsunuzdur. Yusuf Has Hacip’in yazdığı ilk siyasetname. Tabgaç Buğra Han’a sunmuş. Düşünün, o dönemde, Gök Tanrı’nın yerdeki aksi olan, bir vatandaşından tavsiye almış.